წელი: 2016

Bagrat Manvelidze

Batumi City Hall

თანამდებობა Vice Mayor Of Tbilisi
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 48160
საშუალო თვიური შემოსავალი 4013
სარგო 25800
პრემია ან/და დანამატი 22360
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 46 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 38528
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 22360
  • სარგო 25800