წელი: 2013

Archil Mestvrishvili

National Bank Of Georgia

თანამდებობა Vice-Governor/Member of the Board
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 160000
საშუალო თვიური შემოსავალი 13333
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 128000
დეკლარაცია