წელი: 2016

Archil Mestvrishvili

National Bank Of Georgia

თანამდებობა Vice-Governor/Member of the Board
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 227000
საშუალო თვიური შემოსავალი 18917
სარგო 198996
პრემია ან/და დანამატი 28004
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 12 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 181600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 28004
  • სარგო 198996