წელი: 2014

Irakli Moseshvili

Georgian National Communications Commission

თანამდებობა Member
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 283773
საშუალო თვიური შემოსავალი 23648
სარგო 178632
პრემია ან/და დანამატი 105141
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 37 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 227018.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 105141
  • სარგო 178632