წელი: 2016

Giorgi Pruidze

Georgian National Communications Commission

თანამდებობა Member
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 233988
საშუალო თვიური შემოსავალი 19499
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 187190.4
დეკლარაცია