წელი: 2016

Beka Mikautadze

Saburtalo District Municipal Board

თანამდებობა Governor
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 63700
საშუალო თვიური შემოსავალი 5308
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 32500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50960
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 32500
  • სარგო 31200