წელი: 2014

Zurab Arsenishvili

Administration of the State Attorney-Governor in Georgian Administrative-territorial Units of Akhmeta, Gurjaani, Dedoplistskaro, Telavi, Lagodekhi, Sagarejo, Signagi, Kvareli municipales and Telavi City Municipality

თანამდებობა First Deputy Governor
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 40356
საშუალო თვიური შემოსავალი 3363
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 12036
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 30 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 32284.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 12036
  • სარგო 28320