წელი: 2015

Sulkhan Makhatadze

Municipal Board of Chiatura

თანამდებობა Governor
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 37100
საშუალო თვიური შემოსავალი 3092
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 8780
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 24 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 29680
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 8780
  • სარგო 28320