წელი: 2013

Davit Lejava

Ministry of Finance of Georgia

თანამდებობა Deputy Minister
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 99480
საშუალო თვიური შემოსავალი 8290
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 66840
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 67 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 79584
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 66840
  • სარგო 32640