წელი: 2015

Erekle Tripolski

Parliament of Georgia

თანამდებობა Chairman of the Regional Policy And Self - Government Committee
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66318
საშუალო თვიური შემოსავალი 5527
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 42318
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53054.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 42318
  • სარგო 24000