წელი: 2016

Gela Samkharauli

Parliament of Georgia

თანამდებობა Member of the Agrarian Issues Committee
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 65441
საშუალო თვიური შემოსავალი 5453
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 41441
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52352.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 41441
  • სარგო 24000