წელი: 2017

Giorgi Gogadze

Prosecutor`s Office of Georgia

თანამდებობა Deputy Chief Prosecutor
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 111240
საშუალო თვიური შემოსავალი 9353
სარგო 40800
პრემია ან/და დანამატი 71440
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 88992
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 71440
  • სარგო 40800