უჩა თაბუკაშვილი

u.tabukashvili@idfi.ge

+99532 2921514

უჩა თაბუკაშვილი

სისტემის ადმინისტრატორი

უჩა თაბუკაშვილი IDFI-ის გუნდს 2021 წლიდან შეუერთდა. მას მინიჭებული აქვს სოხუმის უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების ინფორმატიკის ბაკალავრის ხარისხი. ბიზნესისა და მართვის დამატებითი სპეციალობით.


2012 -2019 წლებში მუშაობდა თავდაცვის სამინისტროში IT მენეჯერის პოზიციაზე. 


ეროვნულ სასწავლო ცენტრში გაიარა ინფორმაციული სისტემების და კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტთა მომზადების კურსი, მინიჭებული აქვს სერიფიკატი.
ასევე გავლილი აქვს „დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია“ -ში ენობრივი მომზადების ინტენსიური კურსი, მინიჭებული აქვს სერთიფიკატი. მუშაობს კომპანია “კამპაში” IT მენეჯერის პოზიციაზე.