2022 წლის მონაცემები
სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებაზე განხილული შუამდგომლობები - სულ განხილული
დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა
სულ განხილული 315 30 56 499 22 27 927 54 78 875 29 133 915 17 65 1055 29 123 959 114 193
თბილისი 240 26 33 357 16 14 573 41 44 574 20 75 585 11 18 707 16 59 630 102 122
რუსთავი 13 11 1 1 57 4 4 60 6 12 51 3 5 61 2 2 29 2 1
ქუთაისი 18 1 45 2 1 91 1 57 2 48 2 10 41 4 13 67 2 11
ბათუმი 17 1 4 21 2 24 4 27 19 23 7 16 4 26 7
გორი 7 1 1 20 24 25 27 26 1 47 1
თელავი 2 1 1 13 1 3 9 2 8 14 1 9 8 10 3 1 5 8 7
ბოლნისი 3 2 6 25 1 24 16 1 31 2 9 1 4
ზუგდიდი 3 3 4 1 33 1 7 20 2 47 5 36 17 41 1 19
მცხეთა 1 1 8 21 14 1 21 1 33 1 2 21 1
ახალციხე 6 3 29 4 12 2 16 18 1 1 10 1
გურჯაანი 2 2 8 13 1 7 15 5 8
ახალქალაქი 2 12 1 1
სამტრედია 2 1 2 5 13 2 17 10 7 5
ოზურგეთი 1 1 10 1 6 1 13 12 11 1
წალენჯიხა 2 4 1 1
თეთრიწყარო 1 5 1 2 4 1 1 3 2 1 1 1 3 2 2 3
ზესტაფონი 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 7 6 2 1
ხაშური 2 4 3 1 5 8
ფოთი 2 2 3 3 6 6
მესტია 2 7 2
ხელვაჩური 2 1 2 1 2 1
სენაკი 2 2 2 3 1 1 1 3 1 6 1 2 6 3
სიღნაღი 1 6 11 1 2
საჩხერე 2 1 1 5 2
ჩხოროწყუ 2
ონი 1 1
ცაგერი 8
ამბროლაური 5 13
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016