2022 წლის მონაცემები
შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიება
პირი
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
პირი პირი პირი პირი პირი პირი პირი პირი პირი პირი პირი პირი პირი
შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიება 14959 13309 9120 12756 13644 12429 10598 9501 9997 11031 9419 11389 12541
დაპატიმრება 8109 6558 3819 3413 4365 3678 3082 3249 4308 5205 4471 4723 4830
დაპატიმრება % 54.2% 49.3% 41.9% 26.8% 32% 29.6% 29.1% 34.2% 43.1% 47.2% 47.5% 41.5% 38.5%
გირაო და სხვა არასაპატიმრო 6850 6751 5301 9343 9279 8751 7516 6252 5689 5826 4948 6666 7711
გირაო და სხვა არასაპატიმრო % 45.8% 50.7% 58.1% 73.2% 68% 70.4% 70.9% 65.8% 56.9% 52.8% 52.5% 58.5% 61.5%
გირაო 6757 6726 5265 8460 8207 7530 6419 5804 5460 5613 4783 6479 7555
გირაო % 45.2% 50.5% 57.7% 66.3% 60.2% 60.6% 60.6% 61.1% 54.6% 50.9% 50.8% 56.9% 60.2%
2010
დაპატიმრება % 54.2
2010
გირაო და სხვა არასაპატიმრო % 45.8
2010
გირაო % 45.2