2022 წლის მონაცემები
განხილული ადმინისტრაციული საქმეები - სულ განხილულია
საქმე
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე
სულ განხილულია 9608 8244 7968 8886 7121 14178 15544 12119 10031 10591 7748 8820 9214
სარჩელი შეტანილია ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 4475 3876 2203 1367 1480 4670 4135 3249 2776 3261 2464 3118 2931
% 46.6% 47% 27.6% 15.4% 20.8% 32.9% 26.6% 26.8% 27.7% 30.8% 31.8% 35.2% 31.8%
სარჩელი შეტანილია ფიზიკური პირების მიერ 5133 4368 5765 7519 5641 9508 11409 8870 7255 7330 5284 5702 6283
% 53.4% 53% 72.4% 84.6% 79.2% 67.1% 73.4% 73.2% 72.3% 69.2% 68.2% 64.6% 68.2%
დამთავრდა ადმინისტრაციული ორგანოების სასარგებლოდ 6345 5822 3981 3136 3553 6143 6081 6702 6548 6901 5201 5519 5819
% 69.1% 74.3% 52.1% 36.4% 55.6% 47.3% 43.9% 60.2% 67.8% 67.2% 70.4% 65.1% 67.8%
დამთავრდა ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 2797 1965 3628 5458 2823 6806 7688 4409 3072 3332 2144 2930 2746
% 30.5% 25.1% 47.4% 63.3% 44.2% 52.5% 55.5% 39.6% 31.8% 32.5% 29% 34.6% 32%
დამთავრდა მორიგებით 42 48 39 31 13 25 73 23 32 30 40 26 18
% 0.4% 0.6% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 0.5% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2%
2010
% 46.6
2010
% 53.4
2010
% 69.1
2010
% 30.5
2010
% 0.4