შედარება წლების მიხედვით
2021 - ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
განხილულია დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა
სასამართლოების მიხედვით 997 915 17 65
თბილისი 614 585 11 18
რუსთავი 59 51 3 5
ქუთაისი 60 48 2 10
ბათუმი 30 23 7
გორი 27 27
თელავი 18 8 10
ბოლნისი 17 16 1
ზუგდიდი 52 47 5
მცხეთა 22 21 1
ახალციხე 16 16
გურჯაანი 7 7
ახალქალაქი 1 1
სამტრედია 15 13 2
ოზურგეთი 13 13
წალენჯიხა 1 1
თეთრიწყარო 4 2 1 1
ზესტაფონი 5 3 2
ხაშური 1 1
ფოთი 3 3
მესტია 9 7 2
ხელვაჩური 0
სენაკი 4 3 1
სიღნაღი 11 11
საჩხერე 5 5
ჩხოროწყუ 2 2
ონი 1 1
სსკ-ს მუხლების მიხედვით
მუხლი 223 1 113 104 3 6
მუხლი 180 94 89 2 3
მუხლი 108 92 86 6
მუხლი 117 71 63 8
მუხლი 260 65 55 10
მუხლი 210 50 46 1 3
მუხლი 181 43 41 1 1
მუხლი 177 41 31 10
მუხლი 338 39 39
მუხლი 109 28 27 1
მუხლი 194 28 27 1
მუხლი 236 25 22 3
მუხლი 332 23 23
მუხლი 143 22 19 3
მუხლი 179 20 17 2 1
მუხლი 182 16 12 1 3
მუხლი 212 14 12 1 1
მუხლი 137 13 12 1
მუხლი 218 12 10 2
მუხლი 284 9 7 1 1
მუხლი 143 2 9 9
მუხლი 239 9 9
მუხლი 323 9 9
მუხლი 141 8 7 1
მუხლი 339 8 8
მუხლი 200 7 6 1
მუხლი 126 7 7
მუხლი 333 6 6
მუხლი 318 5 5
მუხლი 315 5 5
მუხლი 187 5 5
მუხლი 344 1 5 5
მუხლი 115 5 5
მუხლი 221 4 4
მუხლი 320 4 4
მუხლი 185 4 4
მუხლი 370 4 4
მუხლი 331 1 4 4
მუხლი 143 1 4 4
მუხლი 140 3 3
მუხლი 214 3 3
მუხლი 178 3 2 1
მუხლი 223 4 3 3
მუხლი 372 3 3
მუხლი 308 3 3
მუხლი 118 3 3
მუხლი 230 2 2
მუხლი 342 2 2
მუხლი 344 2 2 2
მუხლი 353 2 2
მუხლი 138 2 2
მუხლი 144 3 2 2
მუხლი 344 2 1 1
მუხლი 362 2 2
მუხლი 198 2 2
მუხლი 276 2 2
მუხლი 337 2 2
მუხლი 116 1 1
მუხლი 192 1 1
მუხლი 378 1 1 1
მუხლი 200 1 1 1
მუხლი 262 1 1
მუხლი 232 1 1
მუხლი 237 1 1
მუხლი 253 1 1
მუხლი 142 1 1 1
მუხლი 223 1 1
მუხლი 224 1 1 1
მუხლი 331 1 1
მუხლი 195 1 1 1
მუხლი 223 3 1 1
მუხლი 225 1 1
მუხლი 261 1 1
მუხლი 314 1 1
მუხლი 330 1 1 1
მუხლი 340 1 1
მუხლი 353 1 1 1
მუხლი 377 1 1
მუხლი 339 1 1 1
მუხლი 379 1 1
გაურკვეველია 1 1
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა