განხილულია დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა
სასამართლოების მიხედვით 997 915 17 65
თბილისი 614 585 11 18
რუსთავი 59 51 3 5
ქუთაისი 60 48 2 10
ბათუმი 30 23 7
გორი 27 27
თელავი 18 8 10
ბოლნისი 17 16 1
ზუგდიდი 52 47 5
მცხეთა 22 21 1
ახალციხე 16 16
გურჯაანი 7 7
ახალქალაქი 1 1
სამტრედია 15 13 2
ოზურგეთი 13 13
წალენჯიხა 1 1
თეთრიწყარო 4 2 1 1
ზესტაფონი 5 3 2
ხაშური 1 1
ფოთი 3 3
მესტია 9 7 2
ხელვაჩური 0
სენაკი 4 3 1
სიღნაღი 11 11
საჩხერე 5 5
ჩხოროწყუ 2 2
ონი 1 1
სსკ-ს მუხლების მიხედვით
მუხლი 223 1 113 104 3 6
მუხლი 180 94 89 2 3
მუხლი 108 92 86 6
მუხლი 117 71 63 8
მუხლი 260 65 55 10
მუხლი 210 50 46 1 3
მუხლი 181 43 41 1 1
მუხლი 177 41 31 10
მუხლი 338 39 39
მუხლი 109 28 27 1
მუხლი 194 28 27 1
მუხლი 236 25 22 3
მუხლი 332 23 23
მუხლი 143 22 19 3
მუხლი 179 20 17 2 1
მუხლი 182 16 12 1 3
მუხლი 212 14 12 1 1
მუხლი 137 13 12 1
მუხლი 218 12 10 2
მუხლი 284 9 7 1 1
მუხლი 143 2 9 9
მუხლი 239 9 9
მუხლი 323 9 9
მუხლი 141 8 7 1
მუხლი 339 8 8
მუხლი 200 7 6 1
მუხლი 126 7 7
მუხლი 333 6 6
მუხლი 318 5 5
მუხლი 315 5 5
მუხლი 187 5 5
მუხლი 344 1 5 5
მუხლი 115 5 5
მუხლი 221 4 4
მუხლი 320 4 4
მუხლი 185 4 4
მუხლი 370 4 4
მუხლი 331 1 4 4
მუხლი 143 1 4 4
მუხლი 140 3 3
მუხლი 214 3 3
მუხლი 178 3 2 1
მუხლი 223 4 3 3
მუხლი 372 3 3
მუხლი 308 3 3
მუხლი 118 3 3
მუხლი 230 2 2
მუხლი 342 2 2
მუხლი 344 2 2 2
მუხლი 353 2 2
მუხლი 138 2 2
მუხლი 144 3 2 2
მუხლი 344 2 1 1
მუხლი 362 2 2
მუხლი 198 2 2
მუხლი 276 2 2
მუხლი 337 2 2
მუხლი 116 1 1
მუხლი 192 1 1
მუხლი 378 1 1 1
მუხლი 200 1 1 1
მუხლი 262 1 1
მუხლი 232 1 1
მუხლი 237 1 1
მუხლი 253 1 1
მუხლი 142 1 1 1
მუხლი 223 1 1
მუხლი 224 1 1 1
მუხლი 331 1 1
მუხლი 195 1 1 1
მუხლი 223 3 1 1
მუხლი 225 1 1
მუხლი 261 1 1
მუხლი 314 1 1
მუხლი 330 1 1 1
მუხლი 340 1 1
მუხლი 353 1 1 1
მუხლი 377 1 1
მუხლი 339 1 1 1
მუხლი 379 1 1
გაურკვეველია 1 1