შედარება წლების მიხედვით
2021 - აღკვეთი ღონისძიების შეფარდება - შეეფარდა აღკვეთი ღონისძიება - პირი
პირი
შეეფარდა აღკვეთი ღონისძიება 11389
დაპატიმრება 4723
გირაო 6479
სხვა არასაპატიმრო 187
პირი
პირი
პირი