შედარება წლების მიხედვით
2021 - ფარული საგამოძიებო მოქმედებებზე განხილული შუამდგომლობები - სასამართლოების მიხედვით - არ დაკმაყოფილდა
განხილულია დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა
სასამართლოების მიხედვით 3844 3497 67 280
თბილისი 1582 1442 45 95
რუსთავი 523 495 9 19
ზუგდიდი 448 373 1 74
გორი 341 339 2
ბათუმი 249 236 13
ქუთაისი 134 113 4 17
თელავი 95 82 1 12
ბოლნისი 94 88 6
მცხეთა 57 53 2 2
ახალციხე 40 38 1 1
ხაშური 39 39
სამტრედია 35 25 10
ცაგერი 31 31
გურჯაანი 29 22 7
სენაკი 26 11 1 14
ახალქალაქი 26 26
სიღნაღი 19 19
ოზურგეთი 18 18
ზესტაფონი 14 12 2
ფოთი 9 6 3
ჩხოროწყუ 8 5 3
მესტია 8 8
ამბროლაური 8 8
თეთრიწყარო 4 1 3
ხელვაჩაური 3 3
წალენჯიხა 3 3
ონი 1 1
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა