დამცავი ორდერი
სულ საქართველო 96
თბილისი 46
გურია 1
იმერეთი 1
კახეთი 1
მცხეთა მთიანეთი 1
რაჭა ლეჩხუმი
სამეგრელო-ზედა სვანეთი 5
სამცხე ჯავახეთი
შიდა ქართლი 12
ქვემო ქართლი 3
აჭარა 25
აფხაზეთი 1