შედარება წლების მიხედვით
2021 - სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებაზე განხილული შუამდგომლობები - სასამართლოების მიხედვით - არ დაკმაყოფილდა
განხილულია დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა
სასამართლოების მიხედვით 1207 1055 29 123
თბილისი 782 707 16 59
რუსთავი 65 61 2 2
ქუთაისი 58 41 4 13
ზუგდიდი 53 36 17
მცხეთა 36 33 1 2
ბოლნისი 33 31 2
გორი 27 26 1
სამტრედია 27 17 10
ბათუმი 20 16 4
გურჯაანი 20 15 5
ახალციხე 20 18 1 1
ოზურგეთი 12 12
სენაკი 9 6 1 2
თელავი 9 3 1 5
ცაგერი 8 8
ზესტაფონი 7 7
ხაშური 5 5
ამბროლაური 5 5
თეთრიწყარო 4 1 3
ფოთი 3 3
ხელვაჩაური 2 2
ონი 1 1
სიღნაღი 1 1
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა