შედარება წლების მიხედვით
2021 - სისხლის სამართლის საქმეებზე გამოტანილი განაჩენი - განხილულია არსებითად - საქმე
საქმე პირი
განხილულია არსებითად 5673 6319
გამამართლებელი განაჩენი 499 551
ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენი 194 219
შეწყდა 621 732
გამამტყუნებელი განაჩენი 4359 4817
საპროცესო შეთანხმებით 14199 15983
საპროცესო შეთანხმება 9147 10396
არსებითად განხილვა (შეწყვეტილი საქმეების გამოკლებით) 5052 5587
საქმე
საქმე
საქმე
საქმე