შედარება წლების მიხედვით
2021 - იმერეთი
სულ საქართველო თბილისი გურია იმერეთი კახეთი მცხეთა-მთიანეთი რაჭა-ლეჩხუმი სამეგრელო-ზემო სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი შიდა ქართლი ქვემო ქართლი აჭარა
ძალადობის სახეები
ფიზიკური 19 8 2 1 3 3 2
ფსიქოლოგიური 101 60 1 1 2 2 1 11 9 14
ეკონომიკური 6 2 1 3
სექსუალური
იძულება
უგულვებელყოფა
იმერეთი
იმერეთი
იმერეთი
იმერეთი
იმერეთი
იმერეთი