შედარება წლების მიხედვით
2020 - სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები - მოძალადე - აჭარა
სულ საქართველო თბილისი გურია იმერეთი კახეთი მცხეთა-მთიანეთი რაჭა-ლეჩხუმი სამეგრელო-ზედა სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი შიდა ქართლი ქვემო ქართლი აჭარა
მსხვერპლი
მდედრობითი 100 61 2 3 2 1 11 7 13
მამრობითი 13 5 1 1 1 3 2
მოძალადე
მდედრობითი 17 7 1 1 2 6
მამრობითი 93 57 1 1 2 2 1 11 7 11
აჭარა
აჭარა