შედარება წლების მიხედვით
2020 - ფარული საგამოძიებო მოქმედებებზე განხილული შუამდგომლობები - სასამართლოების მიხედვით - არ დაკმაყოფილდა
განხილულია დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა
სასამართლოების მიხედვით 3435 3242 32 161
თბილისი 1348 1294 20 34
რუსთავი 486 462 5 19
გორი 348 347 1
ზუგდიდი 343 306 1 36
თელავი 150 130 2 18
ქუთაისი 144 131 2 11
ახალციხე 105 105
ბათუმი 85 73 12
გურჯაანი 73 71 2
ხაშური 56 55 1
მესტია 45 39 6
მცხეთა 43 42 1
საჩხერე 33 33
ბოლნისი 32 29 3
სენაკი 27 22 1 4
სიღნაღი 27 27
ოზურგეთი 19 19
სამტრედია 17 15 2
ჩხოროწყუ 14 12 2
ზესტაფონი 9 6 3
წალენჯიხა 9 8 1
ფოთი 6 3 3
თეთრიწყარო 6 3 1 2
ახალქალაქი 6 6
ონი 3 3
ცაგერი 1 1
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა