პირი
შეეფარდა აღკვეთი ღონისძიება 9419
დაპატიმრება 4471
გირაო 4783
სხვა არასაპატიმრო 165