შედარება წლების მიხედვით
2021 - პირი
პირი
შეეფარდა აღკვეთი ღონისძიება 9419
დაპატიმრება 4471
გირაო 4783
სხვა არასაპატიმრო 165
პირი
პირი
პირი