2021 წლის მონაცემები
სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები - სულ საქართველო - გურია
დამცავი ორდერი
2018 2019 2020 2021
დამცავი ორდერი დამცავი ორდერი დამცავი ორდერი დამცავი ორდერი
სულ საქართველო 141 112 104 96
თბილისი 89 55 60 46
გურია 1 1 1
იმერეთი 3 6 1 1
კახეთი 3 8 3 1
მცხეთა მთიანეთი 1
რაჭა ლეჩხუმი
სამეგრელო - ზემო სვანეთი 1 6 2 5
სამცხე ჯავახეთი 1
შიდა ქართლი 23 19 12 12
ქვემო ქართლი 4 8 7 3
აჭარა 17 10 17 25
აფხაზეთი 1
მ.შ. ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 139 105 97 92
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018