2020 წლის მონაცემები
ფარული საგამოძიებო მოქმედებებზე განხილული შუამდგომლობები - განხილული შუამდგომლობები - ახალციხე
დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
არ დაკმაყოფილდა
2016 2017 2018 2019 2020
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა
განხილული შუამდგომლობები 3822 107 202 5931 84 132 9195 122 274 6702 73 298 3242 32 161
თბილისი 2725 81 96 3916 40 33 5485 71 104 3275 49 143 1294 20 34
რუსთავი 139 1 1 198 7 6 466 12 12 446 10 20 462 5 19
გორი 99 5 6 182 2 5 349 1 7 423 5 347 1
ზუგდიდი 103 1 17 246 41 403 5 72 319 30 306 1 36
თელავი 52 3 23 122 7 12 146 13 26 235 4 17 130 2 18
ქუთაისი 171 5 12 312 4 2 560 2 1 396 1 7 131 2 11
ახალციხე 57 2 1 79 1 202 2 6 221 3 105
ბათუმი 195 3 9 275 1 3 567 1 7 389 29 73 12
გურჯაანი 11 20 56 3 89 1 4 71 2
ხაშური 13 2 13 78 62 55 1
მესტია 7 46 3 39 6
მცხეთა 46 1 99 3 204 168 1 42 1
საჩხერე 12 21 3 1 27 51 33
ბოლნისი 55 1 11 80 1 3 122 1 5 77 2 29 3
სენაკი 16 2 4 60 3 6 60 3 11 74 12 22 1 4
სიღნაღი 3 1 47 1 35 20 7 27
ოზურგეთი 48 76 2 109 5 57 1 19
სამტრედია 11 1 1 38 2 2 40 31 5 15 2
ჩხოროწყუ 1 2 12 2
ზესტაფონი 16 4 32 11 7 38 5 3 27 6 3 6 3
წალენჯიხა 37 34 2 8 1
ფოთი 27 76 56 157 3 3
თეთრიწყარო 5 1 8 19 1 5 31 6 6 3 2 3 3 1 2
ახალქალაქი 2 2 41 36 1 6
ონი 3
ცაგერი 4 16 1
ხელვაჩაური 12 6 18 1 71 6 44
ამბროლაური 4 3
მარტვილი 1
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016