სალომე ჩხაიძე

s.chkhaidze@idfi.ge

+99532 2921514

სალომე ჩხაიძე

იურისტი/მკვლევარი

სალომე ჩხაიძე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის გუნდს 2019 წლის სექტემბერში შემოუერთდა.


სალომე კერძო იურიდიულ/საადვოკატო საქმიანობას ეწეოდა ადმინისტრაციული და სამოქალაქო მიმართულებებით 2016-2019 წლებში, ხოლო 2017 წლიდან არის ლიცენზირებული ადვოკატი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავდა სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებების შედგენას, სარჩელების და განცხადებების მომზადებას, სასამართლოსა და ადმინისტრაციული ორგანოების წინაშე წარმომადგენლობას.


ამჟამად სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო კურსზე. მან 2016 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.


სალომეს მრავალ ტრენინგში აქვს მონაწილეობა მიღებული. იგი ფლობს ინგლისურ, ხოლო საბაზისო დონეზე - გერმანულ ენას.

სალომე ჩხაიძე (ის) პუბლიკაციები