თათია კახაძე

t.kakhadze@idfi.ge

+99532 2921514

თათია კახაძე

ანტიკორუფციული საუნივერსიტეტო პროგრამის კოორდინატორი

თათია კახაძე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს (IDFI) 2020 წლის მაისში შემოუერთდა. ამჟამად ის ანტიკორუფციული საუნივერსიტეტო პროგრამის კოორდინატორია - “შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) ორგანიზაციული მხარდაჭერა” - ფარგლებში.


2019 წელს თათია კახაძეს მიენიჭა ტარტუს უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი, სოციალურ მეცნიერებებში, დემოკრატიისა და მართვის სპეციალობით. მაგისტრატურაზე სწავლის დროს, თათია გახდა Erasmus + Exchange Programme-ის სტიპენდიანტი და სწავლა გააგრძელა ნიდერლანდებში, კერძოდ, უტრეხტის უნივერსიტეტში, ასევე დემოკრატიისა და მართვის მიმართულებით. თათიას მინიჭებული აქვს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის - GIPA-ს, სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრის ხარისხი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით.


თათიას მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ ტრენინგსა და საერთაშორისო კონფერენციაში, როგორიცაა: the Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP) 2022, მომავალ ლიდერთა სკოლა (ELS), DRIVE Democracy და სხვა.

თათიას ინტერესის სფეროს წარმოადგენს: საჯარო მმართველობა; კარგი მმართველობა; ღია მმართველობა; დეცენტრალიზაცია; ადგილობრივი თვითმმართველობა; პოლიტიკის შემუშავება და ადვოკატირება.