სანდრო ქევხიშვილი

s.kevkhishvili@idfi.ge

+99532 2921514

სანდრო ქევხიშვილი

ანალიტიკოსი/რედაქტორი

სანდრო IDFI-ის გუნდის წევრი 2016 წლის მარტში გახდა. მისი ძირითადი მოვალეობაა ორგანიზაციის მიერ წარმოებული წერილობითი მასალის რედაქტირება და თარგმნა.


მანამდე, 3 წლის განმავლობაში იგი მუშაობდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში“ მკვლევარის პოზიციაზე. 2014 წლიდან მოყოლებული იგი ასევე მუშაობს ფრილანს (freelance) მთარგმნელად.


სანდრო ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ვილიამს კოლეჯიდან (Williams College, MA) ანთროპოლოგიის მიმართულებით და სოციოლოგიის მაგისტრის ხარისხს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.


სანდრო თავისუფლად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს, ხოლო საშუალოდ - გერმანულსა და იაპონურს.

 

ავტობიოგრაფია

 

 

 

სანდრო ქევხიშვილი (ის) პუბლიკაციები