მიხეილ კუკავა

m.kukava@idfi.ge

+99532 2 921514

მიხეილ კუკავა

ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი

მიხეილ კუკავა არის მაღალი დონის პროფესიონალი, რომელსაც აქვს 12 წელზე მეტი გამოცდილება საჯარო ფინანსების მართვაში (PFM). მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს კონსულტაციას პროგრამულ ბიუჯეტირებაში, სახელმწიფო შესყიდვებში, შიდა აუდიტში, საჯარო ფინანსების მართვაში, ეკონომიკური პოლიტიკის ფართო სპექტრში, ჯანდაცვასა და სხვა სფეროებში.


მიხეილის პროფესიული გამოცდილება მოიცავს რამდენიმე ცნობილ ორგანიზაციას, მაგალითად, PMCG, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ევროკავშირის საჯარო ფინანსების რეფორმის პროექტი, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, CARE International, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, გაეროს განვითარების პროგრამა, ლუი ბერგერი, ვესტმინსტერის ფონდი დემოკრატიისთვის და ა.შ.


მიხეილს აქვს მაგისტრის ხარისხი შედარებითი პოლიტიკის რაოდენობრივ კვლევაში ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლიდან (LSE) და საჯარო პოლიტიკაში (საჯარო ფინანსები) ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან (CEU).