აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი

www.ewmi.org

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის  პროგრამა „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ (G-PAC) ოთხწლიანი ინიციატივაა, რომელიც  USAID-ის დაფინანსებით ხორციელდება და საქართველოში საჯარო პოლიტიკის წარმატებული რეფორმების შემუშავებასა და განხორციელებაში სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდასა და საზოგადოების ინტერესების უკეთ დაცვას ისახავს მიზნად.