სიახლეების გამოწერა

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

www.auswaertiges-amt.de/EN

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ფედერაციული ორგანოა, რომელიც პასუხისმგებელია როგორც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე, ისე ევროკავშირთან ურთიერთობაზე.