2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი
დამთავრდა აპელაციაში 2310 3136 2823 2284 2391 2264 2244 2818 3726 3268 2170 2017
შემოვიდა კასაციაში 970 1245 1101 871 992 890 947 1115 1603 1423 1058 1092
გასაჩივრების % 42 39.7 39 38.1 41.5 39.3 42.2 39.6 43 43.5 48.8 54.1